Tankların içindeki Hammade yada ürünlerin tanklara boşaltılması, reçeteler oluşturulması, tankaların seviyelerinin görülmesi uygulamalarının yapımı.